PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU SKROPLONEGO PROPAN - BUTAN LPG Postępowanie nr ZP 2/PKS/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2016r. Ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 283632-2015 dnia 30.11.2016r. pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b0397d03-94df-4bab-a4a8-b389f0bb02d4&path=2016%5c11%5c20161130%5c355437_2016.html

Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:

 

1. SIWZ

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Załącznik nr 6

 

Zmiana treści SIWZ

 

2. Załącznik nr 1 po zmianie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

  

 

 

 

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie