PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW Postępowanie nr ZP 1/PKS/2016

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2016r. Opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2016/S 199-358183 dnia 14.10.2016r. pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358183-2016:TEXT:PL:HTML&src=0

 

Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:

1. SIWZ

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 2 (wersja do edycji)

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

7. Załącznik nr 5

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie