WYMIANA OPON !!!

Szczegóły pod numerem telefonu: 604 484 831 lub 604 427 211

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU SKROPLONEGO PROPAN - BUTAN LPG Postępowanie nr ZP 2/PKS/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU LPG
Postępowanie nr ZP 2/PKS/2017

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2017r. Ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615939-N-2017 dnia 14.11.2017r. pod adresem:
 
Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:
UWAGA zmiany!
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.
3. SIWZ - PO ZMIANIE
4. Załącznik nr 1 do SIWZ - PO ZMIANIE
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - PO ZMIANIE

INFORMACJA AUTOBUSOWA

Uwaga podróżni !!!

Informacja autobusowa PKS Stalowa Wola S.A. na kursy własne i przelotowe od dnia 10.01.2017 r. nowy numer telefonu 708 488 200 (koszt połączenia 2,58 zł / 1 min)

Lokale do wynajęcia

 

PKS w Stalowej Woli S.A. posiada do wynajęcia lokale, mieszczące się przy ul. Ofiar Katynia 30

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.09.2017r. Opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 184-376580 dnia 26.09.2017r. pod adresem:

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376580-2017:TEXT:PL:HTML

Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 JEDZ wersja edytowana
  4. Załącznik nr 2 JEDZ wersja PDF
  5. Załącznik nr 3 wzór umowy
  6. Załącznik nr 3 wzór umowy PO ZMIANIE
  7. Załącznik nr 4 instrukcja wypełnienia JEDZ
  8. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Zapraszamy do Lwowa

PKS Stalowa Wola S.A. zaprasza na jednodniowe wyjazdy do Lwowa. Planowany termin wyjazdu:  26.08.2017.

Czytaj więcej...

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie